Autoritarnost

Autoritarnost

Autoritarnost

Definicija

Pojam autoritarnosti podrazumeva vrstu udvojenog ponašanja. Susrećemo podaništvo na jednoj, a nasilništvo na drugoj strani. Dakle, osoba autoritarnog karaktera je slepo odana i poslušna prema onima koji su iznad (koje smatra autoritetima). Istovremeno okrutna i puna prezira prema onima koji su ispod nje u društvenoj hijerarhiji. Plastičan i simbolički primer ove vrste ponašanja dao je Teodor Adorno. Opisao je takozvani „fenomen položaja bicikliste“. On se saginje od struka nagore (autoritarna ličnost je ponizna prema jakima i moćnima). Gazi od struka nadole (autoritarna ličnost ponižava slabe i nemoćne). Iz tih razloga, socijalnopsihološki posmatrano, dominantno prisustvo autoritarne psihostrukture igra značajnu ulogu u izgradnji patoloških društvenih odnosa.

Šta je rekao From?

Socijalni psiholog Erih From prvi uvodi pojam autoritarnosti u teorijsku primenu, kada je 30-tih godina XX veka tražio (psihološku/antropološku) „ljudsku osnovu“ fašizma u Nemačkoj. No, i pored toga što se otkriva proučavanjem uzroka fašizma, ovaj tip karaktera se može vezati za bilo koji vid nedemokratske ideologije, koja nastupa po principu „Autoritet odozgo, poverenje odozdo!“.

Karakter

U tom pogledu autoritarnost kao karakterni sklop vezuje se za svaki totalitarni ili autoritarni sistem. Sistem pojedinca apsolutno podređuje kolektivu – partiji, državi, naciji, crkvi, kasarni, korporaciji… U određenom društvenom i vremenskom okviru takav obrazac ponašanja, prenet na polje političkih dešavanja, daje za posledicu pojavu nipodaštavanja značaja pojedinca, a veliča ulogu vođe i njegove „pozvanosti“ da kao „vrhovni autoritet“, u formi jake državne vlasti, određuje interese građana. Pojedinac tu postaje atomizirana jedinka, čestica amorfne mase, čime gubi svojstva vlastitosti i samobitnosti.

Porodica

Bitnu ulogu u pripremanju pojedinca za prihvatanje ovog oblika ponašanja igra porodica u kojoj se primenjuje autoritarno vaspitanje. Ono podrazumeva takav odgoj dece u kojem se insistira na slepoj poslušnosti deteta u odnosu na zapovesti strogog autoriteta (roditelja, vaspitača, učitelja, nastavnika). Suprotan je demokratskom vaspitanju. U autoritarnoj porodici, koja je strogo hijerarhijski organizovana (stariji zapovedaju – mlađi slušaju), vlada antidemokratska atmosfera i duh netolerancije. Odnosi između roditelja i dece su potpuno neravnopravni. Roditelji imaju sva prava, a deca nikakva.

Posledice

To za posledicu ima da kao odrasle osobe ovako odgojena deca (po modelu „ropskih duša“) postaju ljudi pogodni za manipulaciju od strane autoriteta. Sa druge strane, oni svoju potisnutu agresiju i nesvesnu mržnju, proisteklu iz nametnutog podaničkog položaja, lako okreću prema nezaštićenim i marginalnim grupama. Npr: nacionalnim, verskim, rasnim, seksualnim manjinama, političkoj opoziciji, duševno obolelim osobama, nekonvencionalnim i slobodoumnim pojedincima, koji odskaču od proste uprosečenosti.

Pojmovi:

Autoritarnost je osobina ličnosti koja se sastoji iz autoritarne submisivnosti, autoritarne agresivnosti i konvencionalizma.

Autoritarna submisivnost – visok stepen submisivnosti prema autoritetima koji su percipirani kao uspostavIjeni i legitimni u društvu u kom osoba živi.

Autoritarna agresivnost je – opšta agresivnost usmerena protiv različitih osoba koje su percipirane kao objekti sankcionisani od strane uspostavljenih autoriteta.

Kristina Karanović,

Psiholog

Related Posts

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.