Biografija

Kristina Karanović

BIOGRAFIJA

Psiholog, vaspitač, specijalista za rad sa decom sa posebnim potrebama, romolog, instruktor meditacije, student master programa Psihoterapija i edukant TA 101

Odličan student sa prosečnom ocenom preko 9 na studijama psihologije, i prosečnom ocenom 9,92 na specijalističkim studijama. Gimnaziju je završila u Sremskoj Mitrovici.

Bogato iskustvo je stekla u radu u humanitarnim organizacijama, u radu sa marginalnim grupama, romskom decom i u radu sa osobama sa posebnim potrebama, kao volonterka Novosadskog humanitarnog centra i Centra za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama grada Novog Sada.

Završila je studije romologije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Uspešno je završila kurs Znakovnog jezika u organizaciji EHO Novi Sad. Učestovala je u brojnim edukacijama i projektima u školama, između ostalog i u projektu Moćne priče u borbi protiv diskriminacije. Na stručnoj praksi kao psiholog u toku studija je bila u Kliničkom centru Vojvodine u Novom Sadu i na VMA u Beogradu, a u toku pedagoških studija u Sremskoj Mitrovici u Predškolskoj Ustanovi Pčelica.

Odlično govori engleski i nemački jezik. Bogato iskustvo u radu sa decom i odraslima iz oblasti učenja jezika. Kao obožavatelj lingvistike i jezika i psihologije učenja jezika više godina je radila kao predavač jezika sa decom i odraslima, gde je svojim učenicima ukazivala na psihološke aspekte usvajanja jezika na svesnom i podsvesnom nivou, koristeći najsavremenije metode u radu i prenošenju znanja.

Ronilac u otvorenim vodama, somelijer, vegetarijanac, ljubitelj prirode i života u skladu sa prirodom. Živi i radi na Fruškoj Gori.

 

Oblasti ekspertize: psihologija uspeha, NLP, psihologija introvertnog deteta, introverzija, visoko osetljive osobe, mindfulness, meditacija, tiha škola, pedagogija, škola roditeljstva

Psiholog u šumi

Pre nego što sami sebi zalepite neku dijagnozu, razmislite kada ste se zadnji put okupali u šumi.

Šuma deluje blagotvorno na čoveka. O tome koliko je zdravo boraviti u prirodi ima toliko studija i tekstova, a i bez toga to je ono što nam zdrav razum govori. Osim toga, kada smo u šumi osećamo se dobro. Smanjuje se stres, anksioznost, pritisak i možemo da se povežemo sa prirodom. Kada se povezujemo sa prirodom, povezujemo se sa sobom is a onim što znači biti čovek. Sa onim što je značilo biti čovek od kad postoji ljudska vrsta. Vrlo lako možemo da zamislimo svoje pretke kako su živeli na taj način. Mogli bismo da kažemo da je to negde zapisano u našim genima. Čoveku je i dalje potreban kontakt sa prirodom, od koje se udaljio. Vratiti se prirodi znači vratiti se sebi.