Mem

Mem

Mem se javlja u slučaju kulturne evolucije, umesto gena  kao umnoživača i depozita informacija. To su jedinice kulturne imitacije koje su analogne genima. Ovo što ste videli na slici, to je jedan primer. Pojam “mem”  je skraćenica od grčke reči  mimeme.  Mim na engleskom. Prvi put je pominje i teorijski razrađuje Ričard Dokins u svom […]

Upadljiva potrošnja

Upadljiva potrošnja

Šta je upadljiva potrošnja Upadljiva potrošnja (eng. conspicuous consumption) predstavlja oblik potrošačkog ponašanja. Karakteriše ga kupovina i akumulacija luksuznih proizvoda. Oni služe kao dokaz materijalnog blagostanja i pripadnosti privilegovanim društvenim grupama.  Pre skoro 120 godina, tokom prvog pozlaćenog doba (eng. Gilded Age), sociolog Thorstein Veblen je skovao pojam “upadljiva potrošnja”. Koristio ga je da opiše […]