Narcizam

Narcizam

Narcizam

Mit

Termin narcisoidnost ili narcizam  vodi poreklo iz poznatog grčkog mita o lepom mladiću Narcisu. Narcis (ili Narkis), u grčkoj mitologiji, bio je sin rečnog boga Kefisa i nimfe Leriope. Prema nekim izvorima, on je sin Selene i Endimiona. Kada je jednog dana video sopstveni odraz u vodi, duboko se zaljubio u njega, ne shvatajući da je to samo slika. U svim verzijama mita o Narcisu, on umire i sve što je ostaje na tom mestu je cvet narcisa. Ova tematika je inspirisala mnoge slikare. Na primer: Caravaggio, Poussin, Turner, Salvador Dali i Waterhouse.

Šta je Frojd rekao?

U ovom paragrafu ću razjasniti šta je rekao Frojd. On je pozajmio ovaj naziv u prenesenom smislu. U psihologiji narcizam ima malo drugačije značenje. Zapravo, narcizam može znatno varirati po intenzitetu izraženosti od osobe do osobe.

Šta je primarni narcizam?

Primarni narcizam je zdrava i normalna pojava u razvoju tek rođenog deteta. Prema psihoanalitičkom učenju karakterističan je za novorođenče. Poznato je da je beba po rođenju sasvim nemoćna i potpuno zavisna od majke. Beba u prvim trenucima života ne pravi razliku između sebe i majke. Majka je potpuno u službi bebinih potreba. Majka stimuliše i ugađa svojoj bebi i sva pažnja i energija su posvećene bebi. Tada se dešava stanje primarnog narcizma. Kako beba ne razlikuje sebe od drugog, sva ljubav koju prima, ostaje zadržana samo za nju i njene potrebe. Međutim, kako razvoj teče, dete počinje da opaža da je mama zasebno ljudsko biće. Pored toga što je tu da zadovoljava njegove potrebe, majka radi i druge stvari.

A sekundarni?

Sekundarni narcizam nastaje upravo tad kada dete uspe da premesti pažnju sa sebe na neku drugu osobu. Onda ono prestaje da bude zainteresovano za drugu osobu i ponovo usmerava pažnju na samo sebe. Sekundarni narcizam može postati patološka tvorevina. U zavisnosti od intenziteta kojim osoba postaje zaokupljena samo sobom, naravno. Primarni narcizam je normalno razvojno ishodište sazrevanja.

Narcizam je ljubav prema sebi, ljubav prema vlastitoj ličnosti. Većina ljudi u manjoj ili većoj meri voli, ceni i poštuje sebe. U tom smislu većina ljudi ima zdravu dozu narcizma.

I još…

Dve figure koje su najvažnije u ovom polju su Heinz Kohut i Otto Kernberg. U razvoju zdravog osećaja pojma i sebi i zdravog narcizma, pojedinac ima jasan osećaj pojma o sebi. Ima stabilnu sliku samopoštovanja, reaguje na potrebe drugih i na svoje potrebe. Kod narcisoidne ličnosti postoji poremećaj u pojmu o sebi, potreba da ga drugi obožavaju i nedostatak empatije za druge. Povremeno idealizuju druge iz svoje okoline, kao i sebe. I isto tako ih mogu i omalovažavati.

Karakteristike

Narcizam karakterišu grandioznost, osećaj veličine, prvenstva, dominacija i superiornost i deo je crne trijade. Crna trijada je danas popularan naziv za područje psiholoških istraživanja koja se bave tamnom stranom ličnosti. Odnosno, narcizmom, psihopatijom i makijavelizmom. Kovanicu „crna trijada“ su prvi predstavili Paulus i Vilijams (2002). Za ove karakteristike ličnosti su posebno zainteresovani klinički i forenzički psiholozi. Psihopatiju odlikuju visok nivo impulsivnosti i hiperaktivnosti uz snižen nivo empatije. Makijavelizam obuhvata cinizam, nemoralnost, besprincipijalnost i manipulisanje drugima kako bi se ostvarila lična korist. Narcizam označava stanje samozaljubljenosti u kojem je sva ljubav usmerena na sopstveni ego. Takođe, prisutna je i preuveličana slika o sebi.  Narcistički poremećaj ličnosti je dobro obrađena tema iz kliničke psihologije.

Kristina Karanović,

Psiholog

Related Posts

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.