Mem

Mem

Mem se javlja u slučaju kulturne evolucije, umesto gena  kao umnoživača i depozita informacija. To su jedinice kulturne imitacije koje su analogne genima. Ovo što ste videli na slici, to je jedan primer. Pojam “mem”  je skraćenica od grčke reči  mimeme.  Mim na engleskom. Prvi put je pominje i teorijski razrađuje Ričard Dokins u svom […]